Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod

Název práce: Option pricing using Monte Carlo methods
Autor(ka) práce: Waldeckerová, Naďa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to analyse different Monte Carlo methods when applied to the problem of option pricing. Closer attention is paid to three variance reduction techniques, namely control variathes, importance sampling and antithetic variables, and two different approaches, least-squares Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. The detailed analysis of the differences and improvements is done on a problem of plain vanilla option pricing. At the end the methods are each applied to valuation of different exotic options.
Klíčová slova: Monte Catlo methods; options; exotics
Název práce: Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod
Autor(ka) práce: Waldeckerová, Naďa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu různých Monte Carlo metod při aplikaci na oceňování opcí. Konkrétně se práce zabývá třemi metodami, které snižují rozptyl, jedná se o metody control variathes, importance sampling a antithetic variables, a následně dvěma odlišnými přístupy, least-squares Monte Carlo a quasi-Monte Carlo. Detailní analýza rozdílu a vylepšení je prováděna na problému ocenění obyčejné vanilla opce. Na konci je práce zaměřena na využití těchto metod k ocenění různých exotických opcí.
Klíčová slova: opce; exotické opce; Monte Carlo metody

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2015
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52055/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: