Dopad fundamentálních zpráv na vybrané akciové indexy

Název práce: Dopad fundamentálních zpráv na vybrané akciové indexy
Autor(ka) práce: Polívka, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá dopad oznámení fundamentálních zpráv na pohyby indexu SAX, SaP500 a DJIA. Teoretická část práce vysvětluje konstrukci a základní vlastnosti těchto indexů. Dále jsou zde uvedeny teoretické i empiricky ověřené vztahy mezi různými fundamentálními zprávami a vývojem indexů. Tyto vztahy jsou popsány na základě teorie efektivních trhů, technické, fundamentální a psychologické analýzy. V praktické části práce je analyzován dopad fundamentálních zpráv (5 typů zpráv u indexu SAX a 6 typů zpráv u indexu SaP500 a DJIA) v letech 2005-2015. Analýza zkoumá dopad oznámení zprávy v den oznámení a následující den po oznámení. Byl nalezen pozitivní vztah mezi surprise hodnotou zpráv o inflaci a úrokové míře a vývojem indexu SaP500 a DJIA.
Klíčová slova: Regresní analýza vlivu fundamentálních zpráv; Vztah mezi úrokovou mírou a vývojem indexu; Dopad fundamentálních zpráv na akciový indexy
Název práce: The impact of fundamental news on selected stock indexes
Autor(ka) práce: Polívka, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis investigates the impact of the fundamental news announcements on the movements of the stock indexes SAX, SaP500 and DJIA. The theoretical part of the thesis describe the basic structure and properties of these indexes. There are also presented theoretical and empirically validated relationships between different fundamental news and the indexes. These relationships are described based on the theory of efficient markets, technical, fundamental and psychological analysis. The practical part of the thesis analyze the impact of fundamental news (5 types - index SAX and 6 types- SaP500 and DJIA) 2005-2015. There is analyzed the impact of news announcements on the day of the notice and the day after the announcement. The result is there exist significant relationship between "surprise" value of inflation and interest rates news and indexes SaP500 and DJIA.
Klíčová slova: impact of labour rate to SAX; us rate impact stock markets, SaP, DJIA; Impact of fundamental news on the stock index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55372/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: