Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje

Autor práce: Sejkora, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Sejkora, Jiří
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ph.D.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra světové ekonomiky [cs]
Department of World Economy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDisertační práce [cs]
Doctoral thesis [en]
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Název VŠKP Nápověda Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Determinants of Industrialization in sub-Saharan Africa and Possibilities for their Development [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
zpracovatelský průmysl; subsaharská Afrika; industrializace [cs]
manufacturing; sub-Saharan Africa; industrialization [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Subsaharské ekonomiky potřebují strukturální změny, které přinesou nárůst produktivity, ekonomický růst a rozvoj. V tomto ohledu hraje klíčovou úlohu industrializace. Cílem této disertační práce je s využitím regresní analýzy identifikovat hlavní faktory (determinanty) procesu industrializace v regionu subsaharské Afriky. Výsledky ukazují, že se jedná o úroveň infrastruktury a velikost ekonomiky (měřenou počtem obyvatel). Práce se též zabývá možnostmi rozvoje těchto determinant. Případová studie rozvoje infrastruktury na Mauriciu zdůrazňuje např. význam privatizace, spolupráce s externími subjekty aj. Negativní dopady malé velikosti ekonomiky lze za určitých okolností řešit mj. preferenčními obchodními dohodami, jak ukazuje analýza tří nejmenších ekonomik v subsaharské Africe. [cs]
Sub-Saharan economies need structural changes that would enhance their productivity, increase economic growth and development. In this regard, industrialization plays a key role. Using regression analysis, the aim of this dissertation thesis is to identify main factors (determinants) of industrialization in sub-Saharan Africa. The results indicate that infrastructure and economy size (measured by population size) represent main determinants of industrialization in the region. The thesis also deals with possibilities for development of those determinants. Case study of infrastructure development in Mauritius emphasizes privatization, cooperation with external subjects etc. Negative consequences of small economy size can be overcome by preferential trade agreements (under certain circumstances), as shown by analysis of the three smallest economies in the region. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jiránková, Martina
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:20.09.2012
Datum poslední editace záznamu:27.10.2016 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 26.10.2016
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce41044_xsejj05.pdf [ 3,04 MB ]
Oponentura49243_saroch.pdf [ 173,66 kB ]
Oponentura49244_Adamcová.pdf [ 155,25 kB ]
Oponentura49245_Fárek.pdf [ 294,53 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/41044/podrobnosti