Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Autor práce:
Sejkora, Jiří
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Sub-Saharan economies need structural changes that would enhance their productivity, increase economic growth and development. In this regard, industrialization plays a key role. Using regression analysis, the aim of this dissertation thesis is to identify main factors (determinants) of industrialization in sub-Saharan Africa. The results indicate that infrastructure and economy size (measured by population size) represent main determinants of industrialization in the region. The thesis also deals with possibilities for development of those determinants. Case study of infrastructure development in Mauritius emphasizes privatization, cooperation with external subjects etc. Negative consequences of small economy size can be overcome by preferential trade agreements (under certain circumstances), as shown by analysis of the three smallest economies in the region.
Klíčová slova:
manufacturing; sub-Saharan Africa; industrialization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2012
Datum podání práce:
22. 8. 2016
Datum obhajoby:
26.10.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41044_xsejj05.pdf [3,04 MB]
Oponentura:
49243_saroch.pdf [173,66 kB]
Oponentura:
49244_Adamcová.pdf [155,25 kB]
Oponentura:
49245_Fárek.pdf [294,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41044/podrobnosti