Využití přístupu design thinking pro inovace služeb firmy Nutricia a.s

Název práce: Využití přístupu design thinking pro inovace služeb firmy Nutricia a.s
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Schinková, Natálie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat inovační příležitosti, které budou sloužit pro jedince svrozenou metabolickou poruchou zvanou fenylketonurie (také PKU) v podpoření při dodržování jejich náročného a striktního PKU režimu. Teoretická část se věnuje vymezením teoretických základních pojmů inovace a techniky Design Thinking se zaměřením na fáze přístupu Human-centered design. Čtenář se zde seznámí také s řešenou problematikou vrozené metabolické poruchy fenylketonurie. V praktické části je představen plán výzkumu, popis současné situace na českém trhu, výstupy z rozhovorů s odborníky, výstupy z realizovaného workshopu a konečné identifikování inovačních příležitostí.
Klíčová slova: Fenylketonurie; Human-centered design; Design Thinking; Inovace; Vrozená metabolická porucha
Název práce: Use of Design Thinking approach on service innovation for Nutricia a.s
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Schinková, Natálie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to identify innovation opportunities, which will serve to encourage individuals with inborn metabolic disorder phenylketunuria (also PKU) to comply with their strict dietary restrictions. The theoretical part of the thesis is devoted to the definition of basic concepts of innovation and techniques of Design thinking focusing on the Human-centered design approach. Futhermore the reader will find introduction into inborn metabolic disorder phenylketonuria. The practical part contains a plan of research, description of the current situation on the Czech market, outputs of research with experts, outputs of the workshop with individuals with PKU and the identification of innovation opportunities and recommendations.
Klíčová slova: Phenylketonuria; Human-centered design; Design Thinking; Innovation; Inborn metabolic disorder

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55474/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: