Consumer Behaviour Towards Online Shopping of Fashion from Foreign Countries for the French Population Between 18 and 25 Years Old

Název práce: Consumer Behaviour Towards Online Shopping of Fashion from Foreign Countries for a Population Between 18 and 25 Years Old
Autor(ka) práce: Berthuy, Alice
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Vanheems, Régine
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The booming of Internet has changed consumers habits in many aspects. Nowadays it is possible to buy almost anything on the Internet but also to access to some information, consumers reviews and other data that can help the consumer to make the best choice. Existing researches have been trying to find explanations to consumer behaviour online, even though it is complicated to analyse. This thesis is focused exclusively on shopping online for clothes and fashion accessories, investigating on a population between 18 and 25 years old. The hypotheses are based on four main aspects of buying: product, price, enjoyment and convenience. The research will provide elements and key factors on their consumer behaviour towards online shopping of fashion and how online companies could make them becoming more loyal to online shopping and become more prosperous.
Klíčová slova: online shopping; consumer behaviour; buying factors; fashion
Název práce: Consumer Behaviour Towards Online Shopping of Fashion from Foreign Countries for the French Population Between 18 and 25 Years Old
Autor(ka) práce: Berthuy, Alice
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Vanheems, Régine
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Růst internetu změnil návyky spotřebitelů v mnoha aspektech. V současnosti je možné na internetu koupit téměř vše. Navíc má spotřebitel přístup k mnoha informacím, jako jsou např. recenze spotřebitelů, díky nimž se spotřebitel může rozhodnout pro nejlepší variantu. Stávající výzkumy se snaží vysvětlit online chování spotřebitele, a to i přesto že není snadné toto chování analyzovat. Tato diplomová práce je zaměřena výhradně na online nakupování oblečení a módních doplňků a zkoumá populaci ve věku od 18 do 25 let. Hypotézy jsou založeny na 4 hlavních aspektech nákupu: produkt, cena, radost a pohodlnost. Výzkum stanoví klíčové prvky chování spotřebitele při online nákupu módy. Dále určí, co by internetové obchody mohly udělat pro to, aby spotřebitelé byly ochotnější nakupovat online, což by vedlo k vyšší prosperitě těchto firem.
Klíčová slova: nakupování online; móda; chování spotřebitele; aspekty nákupu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2016
Datum podání práce: 25. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 11. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57276/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: