Low EV/EBITDA multiple: inefficient market or a hidden potential for Fortuna Entertainment Group?

Název práce: Low EV/EBITDA multiple: inefficient market or a hidden potential for Fortuna Entertainment Group?
Autor(ka) práce: Bochkareva, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Oponenti práce: Strnad, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis was initiated by Penta Investment as a reaction on the significant difference in EV EBITDA multiple of Fortuna and its peers, European listed betting and gaming companies. It seeks to find the reason for more than twice higher multiple and a possibility to increase it by applying best international practices in case there is a feasible way to do it for Fortuna. Three hypotheses address the possible reasons for the difference, peers incomparability, market inefficiency and opportunity for Fortuna to increase the multiple by bringing the most influential KPIs the average level of its peers. The analysis is done with a help of comparative analysis, benchmarking, regression analysis and interviews of equity analysts. As a result, action plan for increasing EV EBITDA multiple for Fortuna is developed.
Klíčová slova: Key Performance Indicators; EV-to-EBITDA; Benchmarking
Název práce: Low EV/EBITDA multiple: inefficient market or a hidden potential for Fortuna Entertainment Group?
Autor(ka) práce: Bochkareva, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Oponenti práce: Strnad, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce byla vypracovaná společně s Penta Investments jako reakce na významný rozdíl v EV EBITDA indikátoru firmy Fortuna ve srovnaní se skupinou srovnatelnych spolecnosti Fortuny, evropské sázkové a herní společnosti kótované na burzách. Úkolem práce je zjistit příčinu více než dvakrát vyššího násobku zmíněného indikátoru a příležitostí k jeho zvýšení s použitím nejlepší mezinárodní praxe v případě, že je tato praxe aplikovatelná na případ Fortuny. Práce testuje tři hlavní hypotézy: neporovnatelnost Fortuny s nadefinovanou skupinou srovnatelnych spolecnosti neefektivita trhu a příležitost pro firmu Fortuna ke zvýšení indikátoru pomocí zlepšení hlavních KPI na průměrnou hodnotu nadefinované skupiny srovnatelnych spolecnosti. Analýza je vypracovaná s pomocí srovnávací analýzy, benchmarkingu, regresní analýzy a rozhovory s akciovými analytiky. Jako výsledek práce je vyvinut akční plán pro zvýšení EV EBITDA pro firmu Fortuna.
Klíčová slova: Benchmarking; EV/EBITDA; multiple

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2016
Datum podání práce: 1. 9. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: