Copyright Protection on the Internet in the EU

Název práce: Copyright Protection on the Internet in the EU
Autor(ka) práce: Sahula, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The study deals with the various aspects of the copyright protection on the Internet in the selected EU countries. It provides an overview of the situation in the European Union, Sweden, Germany and the Czech Republic. The research enables to identify variables influencing the level of internet piracy from different points of view with emphasis on the application for the businesses.
Klíčová slova: internet; copyright; Netflix; EU
Název práce: Copyright Protection on the Internet in the EU
Autor(ka) práce: Sahula, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Studie se zaobírá rozličnými aspekty ovlivňujícími ochranu copyrightu na Internetu ve vybraných zemích EU. Poskytuje ucelený přehled o situaci v Evropské Unii, Švédsku, Německu a v České Republice. Tento výzkum nabídl možnost z různých perspektiv identifikovat proměnné, které ovlivňují míru internetového pirátství. Důraz byl kladen na využití v podnikání.
Klíčová slova: Netflix; copyright; internet; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2015
Datum podání práce: 12. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54645/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: