Udržitelnost veřejných financí v EU: komparace SRN a Velké Británie

Název práce: Udržitelnost veřejných financí v EU: komparace SRN a Velké Británie
Autor(ka) práce: Zajíček, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komparací veřejných financí Velké Británie a Spolkové republiky Německo od roku 2000 do roku 2014. Důraz klade na období finanční a hospodářské krize po roce 2008. Práce si klade za cíl identifikovat dopad finanční a ekonomické krize na udržitelnost veřejných financí obou zemí. Také zjišťuje důvody rozdílného vývoje veřejných financí obou zemí. Praktická část je členěna do tří kapitol. První kapitola se zabývá obdobím let 2000-2010. Druhá kapitola se zaměřuje na období konsolidace veřejných financí v letech 2010-2014. Poslední kapitola se pak zabývá současným vývojem a udržitelností veřejných financí obou států.
Klíčová slova: udržitelnost; dluhová krize; veřejný sektor; veřejný dluh; rozpočtový deficit
Název práce: Sustainability of public finances in the EU: Comparison of Germany and Great Britain
Autor(ka) práce: Zajíček, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma Thesis deals with the comparison of public finances of the United Kingdom and the Federal Republic of Germany from 2000 to 2014. It focuses on the period of financial and economic crisis after 2008. This thesis aims to identify the impact of the financial and economic crisis on the sustainability of public finances of both countries. It also identify the reasons for the different development of public finances in both countries. The practical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the period of 2000-2010. The second chapter focuses on consolidation of public finances in the years 2010-2014. The last chapter deals with the current development and sustainability of public finances of both countries.
Klíčová slova: public debt; budget deficit; sustainability; debt crisis; public sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2015
Datum podání práce: 10. 12. 2015
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51492/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: