Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA

Autor práce: Müllerová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Osoba oponující práci: Polcar, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provést analýzu jednotlivých marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA a navrhnout doporučení vztahující se k marketingovému mixu, která by vedla ke zvýšení povědomí o tomto sdružení. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým vymezením marketingu a jeho specifik vztahujících se k neziskovému sektoru. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které je blíže popsána samotná organizace INEX-SDA, jednotlivé prvky jejího marketingového mixu a je zde proveden marketingový výzkum. S využitím analýzy marketingových aktivit jsou zde získány informace, které společně s teoretickými poznatky vedou k doporučením vztahujícím se k marketingovým aktivitám této neziskové organizace.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; Marketing; Nezisková organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA
Překlad názvu: Analysis of the marketing activities in nonprofit organization INEX-SDA
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze marketing activities of nonprofit organization INEX-SDA and make recommendations relating to the marketing mix which would increase awareness of this foundation and also increase voluntary help from the public. The thesis is divided into two parts. First part deals with theoretical definition of marketing and its specifics related to the nonprofit sector. The theoretical part is followed by a practical part in which organization INEX-SDA and the individual elements of the marketing mix are specified. In this part there was also done marketing research. With the analysis of marketing activities information is obtained which together with the theoretical knowledge leads to recommendations relating to the marketing activities of this non-profit organization. The thesis ends with an overall summary.
Klíčová slova: Marketing; Marketing communication; Non-profit organization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53127_xmulm18.pdf [6,54 MB]
Oponentura50713_Polcar.pdf [647,46 kB]
Hodnocení vedoucího53127_prom01.pdf [404,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53127/podrobnosti