Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza trhu kategórie bylinných “bitter” alkoholických nápojov a vnímanie značky Becherovka Original na českom trhu

Autor práce: Michelík, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Osoba oponující práci: Kolouchová, Daniela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu kategórie bylinných “bitter” alkoholických nápojov a vnímanie značky Becherovka Original na českom trhu
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto práce je analyzovať trh bylinných alkoholických nápojov a vyhodnotiť vnímanie značky Becherovka Original na českom trhu a návrhnuť prípadné doporučenia na zlepšenie vnímania značky s dôrazom na mladú generáciu spotrebiteľov. V práci je popísaný teoretický základ na pochopenie spotrebného správania, nákupného rozhodovacieho procesu, prvkov, hodnoty a image značky. K splneniu cieľa bol vytvorený primárny výskum v podobe internetového dotazníkového šetrenia. Zo získaných dát bol analyzovaný trh alkoholických nápojov všeobecne, trh liehovín so zameraním na trh bylinných alkoholických nápojov v Českej republike. Ďalej bola analyzovaná marketingová stratégia značky. Na základe teoretickej časti a výsledkov výskumu bolo analyzované vnímanie značky Becherovka Original na českom trhu s dôrazom na mladých spotrebiteľov. Na záver boli navrhnuté doporučenia k budúcemu vývoju značky.
Klíčová slova: Marketing; Image; Becherovka Original; Spotrebné správanie; Značka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu kategórie bylinných “bitter” alkoholických nápojov a vnímanie značky Becherovka Original na českom trhu
Překlad názvu: Analysis of the bitter spirits category and the perception of the brand Becherovka Original in the czech market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyse the bitter alcohol drinks market and to evaluate the brand image of the Becherovka Original on the Czech market and to suggest appropriate recommendations for improvements in perception of the brand amongst the younger generation of customers. The theoretical basis is defined to understand the terms as customer behavior, consumers buying process, brand elements, brand equity, brand value and brand image. In order to achieve the main objective the primary research was carried out. The research was provided by online customer survey. Based on the collected data the whole Czech alcohol market was analysed, with emphasis on the spirits market, especially on the bitter spirits category. Also, the brands marketing strategy was analysed. At last, the perception of the brand Becherovka Original on the Czech market was analysed. The data for the analysis were obtained by the theoretical basis and by the research. The conclusion contains suggested recommendations for the future prosperity of the brand.
Klíčová slova: Marketing; Becherovka Original; Image; Brand; Consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2016
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57627_xmicm32.pdf [2,52 MB]
Oponentura50535_qkold01.pdf [707,62 kB]
Hodnocení vedoucího57627_xmacm42.pdf [131,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57627/podrobnosti