Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Repositioning značky Birell jako nástroj potencionálního růstu a vstupu do nových kategorií

Autor práce: Jáchymovský, Oliver
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Osoba oponující práci: Kraus, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Repositioning značky Birell jako nástroj potencionálního růstu a vstupu do nových kategorií
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Positioning je zcela zásadní částí strategického řízení značky a do velké míry rozhoduje o úspěchu značky na daném trhu. V životním cyklu každé značky však může nastat chvíle, kdy současný positioning již není nadále vhodný a značce nepřináší požadované funkce a benefity. V těchto případech je často nutné sáhnout po metodě repositioningu a stávající positioning tak upravit, či vytvořit zcela nový. Cílem této práce je čtenářům detailně nastínit a sestavit ideální postup repositioningu v FMCG prostředí. V teoretické části práce popisuji všechny klíčové části značky a jejího strategického řízení, které úzce souvisí s jejím positioningem. V praktické části pak pomocí metody případové studie značky Birell ukazuji reálný příklad repositioningu z praxe, včetně jeho důvodů a důsledků. V závěru práce je sestaven ideální postup celého procesu, který může sloužit jako základ pro další výzkum či jako návod do budoucna.
Klíčová slova: Positioning; Repositioning; Značka; Řízení značky; Případová studie; Postup

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Repositioning značky Birell jako nástroj potencionálního růstu a vstupu do nových kategorií
Překlad názvu: Repositioning of Birell brand as a tool for potential growth and entry to other categories
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Positioning is a key element of brand's strategic management and it is often a driver for success on given market. In every brand's life cycle there can be a moment, where current positioning simply doesn't work anymore, so there is need to reposition the brand to modify the current one or develop a new one. The main goal of this master thesis is to give readers full detail of the whole process of repositioning and to create ideal scenario for this process in FMCG market. I describe all most important parts of the brand and its strategic management related to positioning in the theoretical part. In the practical part I use a method of case study of Birell brand to describe real example of repositioning. This case study also includes reasons and consequences of the repositioning. In conclusion of the thesis, there is compiled ideal scenario of the whole process, that can serve as a basis for further research or as a instruction for future projects.
Klíčová slova: Positioning; Repositioning; Brand; Brand management; Case study; Scenario

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54688_xjaco00.pdf [2,12 MB]
Oponentura50370_Kraus.pdf [65,81 kB]
Hodnocení vedoucího54688_xmacm42.pdf [129,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54688/podrobnosti