Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie komunikace značky Huawei na sociálních sítích

Autor práce: Slavičínský, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Osoba oponující práci: Stříteský, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie komunikace značky Huawei na sociálních sítích
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je provést analýzu komunikace značky Huawei na sociálních sítích a srovnání s konkurenční značkou Samsung. Následně bude vytvořena komunikační strategie, která bude sloužit jako doporučení pro značku Huawei, jak komunikovat na sociálních sítích. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán význam marketingu na internetu a speciálně na sociálních médiích. Dále je v ní obsažena charakteristika vybraných sociálních sítí. Praktická část obsahuje samotnou analýzu komunikace, srovnání se značkou Samsung a doporučenou strategii vedoucí ke zlepšení komunikace značky Huawei v prostředí sociálních médií.
Klíčová slova: sociální média; komunikační strategie; komunikace značky; marketing na sociálních sítích; Sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie komunikace značky Huawei na sociálních sítích
Překlad názvu: Communication strategy of Huawei on social media
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this master's thesis is to analyse current communication of Huawei on social media and to compare it with its competitor Samsung. Subsequently, the communication strategy will be created, which might be used as a guideline for Huawei's social media communication. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The importance of Internet marketing and social media marketing are described in the theoretical part as well as characteristics of selected social media. The practical part contains the analysis itself, comparison with Samsung and the recommended communication strategy to improve the current state of Huawei's social media presence.
Klíčová slova: social media marketing; Social networks; communication strategy; brand communication; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2016
Datum podání práce: 1. 1. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58380_xslaj54.pdf [4,91 MB]
Oponentura50399_stritesv.pdf [433,82 kB]
Hodnocení vedoucího58380_xmacm42.pdf [130,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58380/podrobnosti