Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců

Autor práce: Šrámková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Palíšková, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjistit aktuální stav motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti a následné navržení doporučení pro zlepšení situace. Nejdříve jsou teoreticky vymezeny základní pojmy - motivace, vybrané motivační teorie, stimulace, motivační programy a pracovní spokojenost. V praktické části je pak představena společnost, ve které byl průzkum realizován. Z metodiky výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření a individuální polostandardizované rozhovory. Rozhovory byly uskutečněny s vedením a vybranými pracovníky. V závěru práce jsou zpracovány výsledky analýzy a navržena doporučení na zlepšení motivace a spokojenosti zaměstnanců.
Klíčová slova: pracovní spokojenost; motivace; teorie pracovní motivace; motivační program

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců
Překlad názvu: Analysis of motivation and satisfaction of employees
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Master's thesis is to analyse current state of work motivation and satisfaction of employees in a selected company and then propose measures to improve the situation. First, theoretical part introduces the basic concepts - motivation, selected theories of work motivation, stimulation, motivational programs and job satisfaction. Practical part includes introduction of the company in which the research was conducted and analysis of the research. Chosen methods for the research were questionnaire survey amongst all employees and individual interview with management of the company and selected sample of employees. Finally, the thesis consists of suggested recommendations for improving staff motivation and satisfaction.
Klíčová slova: motivation; theory of work motivation; job satisfaction; motivational programs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2016
Datum podání práce: 12. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57466_xsraj15.pdf [2,31 MB]
Oponentura50815_paliskm.pdf [487,16 kB]
Hodnocení vedoucího57466_xlegk900.pdf [329,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57466/podrobnosti