Beyond customer perception of price discrimination: A consumer behavior analysis and its implications on aviation revenue management

Název práce: Beyond customer perception of price discrimination: A consumer behavior analysis and its implications on aviation revenue management
Autor(ka) práce: Kusch, Katharina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this paper is to assess consumer behavior in the airline industry from a perspective beyond the effects of price discrimination. First the consequences of dynamic pricing will be assessed before looking at the role of social media and offline social influences, consumer satisfaction and airline equilibrium networks and their effects on consumer loyalty. Final implications on aviation revenue management will be drawn.
Klíčová slova: Consumer Loyalty; Revenue Management; Consumer Behavior; Airline Network; Price Discrimination; Airline Industry
Název práce: Beyond customer perception of price discrimination: A consumer behavior analysis and its implications on aviation revenue management
Autor(ka) práce: Kusch, Katharina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this paper is to assess consumer behavior in the airline industry from a perspective beyond the effects of price discrimination. First the consequences of dynamic pricing will be assessed before looking at the role of social media and offline social influences, consumer satisfaction and airline equilibrium networks and their effects on consumer loyalty. Final implications on aviation revenue management will be drawn.
Klíčová slova: Revenue Management; Consumer Behavior; Consumer Loyalty; Price Discrimination; Airline Industry; Airline Network

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 16. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: