Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza a její dopady na marketingový mix firmy Gentleport

Autor práce: Ho Si, Quyet
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci: Horovič, Michael

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza a její dopady na marketingový mix firmy Gentleport
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou strategie prodejny (značky) Gentleport na trhu. Gentleport obchoduje s pánskými doplňky dovozenými z Anglie. Teoretická část obsahuje základní pojmy a definice, které jsou dále využívány v praktické části. Praktická část zahrnuje představení společnosti a analýzu marketingového mixu, marketingového prostředí, které obsahuje významné subjekty (konkurence, dodavatel, zákazník) a důležité faktory (politické, ekonomické, sociální, technické) ovlivňující chod společnosti. V závěru práce je celkové hodnocení výsledků analýzy, z čehož bude plynout návrh konkrétních opatření pro zlepšení a optimalizaci provozu obchodu.
Klíčová slova: Gentleport; internetový obchod; Le Premier; Anglie; eshop

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza a její dopady na marketingový mix firmy Gentleport
Překlad názvu: Strategic Analysis and its impacts on company's marketing mix Gentleport
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyzes the strategy of introducing store (brand) Gentleport on the market that trades with men's accessories imported from England. Theory contains basic concepts, definitions, which will be used in the practical part. The practical part includes introduction of the company and marketing mix analysis, marketing environmental analysis, which includes a significant number of subjects (competitors, suppliers, customers) and important factors (political, economic, social, technical) influencing on firm's operations. In the end will be the overall outcome of the analysis, from which will be proposing specific measures for improving and optimizing store performance.
Klíčová slova: Gentleport; internet shop; eshop; England; Le Premier

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55742_xhosq00.pdf [1001,72 kB]
Oponentura50109_Horovič.pdf [484,79 kB]
Hodnocení vedoucího55742_vavra.pdf [331,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55742/podrobnosti