Innovations in the Banking sector

Název práce: Innovations in the Banking sector
Autor(ka) práce: Khachukaeva, Bella
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to propose improvements in the selected banking process. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to the traditional and banking approaches to innovations. The definition of innovations, classification, sources, models of innovation process, barriers to innovations are defined in the theoretical part. The practical part is devoted to the analysis of the process and a proposal of the innovation model of the process.
Klíčová slova: process; process analysis; innovation
Název práce: Innovations in the Banking sector
Autor(ka) práce: Khachukaeva, Bella
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout zlepšení ve vybraném bankovním procesu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje tradičnímu a bankovnímu přístupům k inovacím. Definice inovací, klasifikace, zdroje, modely inovačního procesu, překážky inovací jsou představovány v teoretické části. Praktická část se zabývá analýzou procesu a vytvořením návrhu inovačního modelu procesu.
Klíčová slova: proces; procesní analýza; inovace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 8. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42727/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: