Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU

Autor práce: Lupačová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Helman, Karel
Osoba oponující práci: Arltová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad produkce komunálního odpadu a měr recyklace v zemích EU v letech 1995–2015. Data byla získána z veřejné databáze Eurostatu. Cílem této bakalářské práce je získání základních informací o produkci komunálního odpadu a o míře recyklace v jednotlivých členských zemích Evropské Unie. Dalším cílem práce je odhadnout, zda bude do roku 2020 recyklováno minimálně 50 % z celkové produkce komunálního odpadu.
Klíčová slova: časové řady; analýza časových řad; komunální odpad; míra recyklace komunálního odpadu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU
Překlad názvu: Analysis of time series of production of municipal waste in EU
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on analyzing time series of municipal waste production and time series of municipal waste recycling rate in EU during the period from 1995 to 2015. Data are from public Eurostat database. The objective of the thesis is to examine development of time series of production of municipal waste in EU. Another aim of thesis is to estimate whether at least 50 % of municipal waste will be recycled by 2020.
Klíčová slova: municipal waste; recycling rate of municipal waste; analysis of time series; times series

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2018
Datum obhajoby: 01.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56247_xlupk00.pdf [1,41 MB]
Oponentura50620_arltova.pdf [342,57 kB]
Hodnocení vedoucího56247_helmank.pdf [188,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56247/podrobnosti