Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu
Autor práce:
Jovičić, Elena
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila; Čajka, Peter
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The necessity for a more adequate regulation of global trade relations (including support for the liberalization and development of international trade), in the context of the deepening globalization processes, requires a greater level of involvement of international economic organizations and more effective implementation of their activities. The primary purpose of the dissertation is to determine whether and how the World Trade Organization, the United Nations Conference on Trade and Development, the International Monetary Fund and the World Bank Group have influenced the development of international trading system. The results of this thesis show that international organizations (primarily WTO and UNCTAD) during various stages of its development have been significantly affecting international trade growth mainly through the implementation of specific activities and measures related to a series of agreements and decisions. However, international organizations have had a divergent impact on international trade. The effectiveness of the implementation of specific activities and programs were depending on the political and economic situation of member countries, as well as the governments´ readiness and willingness to implement these measures. On the other hand, the effectiveness of realization of specific activities have been affected by either the internal weaknesses of the organizations, or the insufficient level of cooperation and coordination in the implementation of joint programs and measures aimed at international trade development.
Klíčová slova:
international trade; WTO; UNCTAD; International economic organizations; IMF; WB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2010
Datum podání práce:
6. 2. 2017
Datum obhajoby:
18.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36670_xbare07.pdf [1,86 MB]
Oponentura:
50930_sterbovl.pdf [222,23 kB]
Oponentura:
50931_Čajka.pdf [145,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36670/podrobnosti