Management úrokového rizika

Název práce: Interest rate management
Autor(ka) práce: Vlas, Olesea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kolman, Marek
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to examine the interest rate risk arising from interest rate movements. The theoretical part is oriented on delivering an ample overview of the interest rate general features, interest rate risk and its measurement and hedging systems. The second part is focused on analysing the bank's interest rate exposure from the short term perspective. It is aiming at capturing the bank's net interest income increments using the maturity gap methodology. The final results are summarized in the conclusion.
Klíčová slova: yield curve; gap analysis; interest rate risk; derivatives
Název práce: Management úrokového rizika
Autor(ka) práce: Vlas, Olesea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolman, Marek
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat úrokové riziko plynoucí z pohybů úrokových sazeb. Teoretická část je zaměřena na poskytování rozsáhlého přehledu o obecných rysů úrokových sazeb, úrokového rizika a jeho měřicí a zajišťovací systémy. Praktická část je zaměřena na zachycení přírůstků čistého úrokového výnosu banky pomocí modelu GAP. Konečné výsledky jsou shrnuty v závěru této diplomové práce.
Klíčová slova: deriváty; výnosová křivka; gap analýza ; úrokové riziko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2015
Datum podání práce: 31. 8. 2015
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: