Vývoj společnosti O2 Česká republika a.s. na telekomunikačním trhu

Název práce: Vývoj spoločnosti O2 Česká republika a.s. na telekomunikačnom trhu
Autor(ka) práce: Broniš, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na fundamentálnu analýzu českého telekomunikačného operátora O2. V práci sa k analýze pristupuje spôsobom top-down, čo v praxi znamená, že najskôr sú analyzované globálne faktory, následne odvetvové faktory a ako posledné sú analyzované firemné fundamenty. Výsledkom analýzy je určenie vnútornej hodnoty akcie spoločnosti, porovnanie s aktuálnou tržnou hodnotou a vyslovenie investičného odporúčania na strednodobom investičnom horizonte.
Klíčová slova: telekomunikácie; O2; fundamentálna analýza; akcie
Název práce: Vývoj společnosti O2 Česká republika a.s. na telekomunikačním trhu
Autor(ka) práce: Broniš, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na fundamentální analýzu českého telekomunikačního operátora O2. V práci se k analýze přistupuje způsobem top-down, co v praxi znamená, že nejdříve jsou analyzovány globální faktory, následně odvětvové faktory a jako poslední jsou analyzovány firemní fundamenty. Výsledkem analýzy je určení vnitřní hodnoty akcie společnosti, porovnání s aktuální tržní hodnotou a vyslovení investičního doporučení na střednědobém investičním horizontu.
Klíčová slova: fundamentální analýza; O2; telekomunikace; akcie
Název práce: Development of the O2 Czech Republic a.s. company on the telecommunications market
Autor(ka) práce: Broniš, Matej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The master thesis is focused on fundamental analysis of the Czech telecommunications operator O2 Czech Republic. The analysis is conducted in top-down approach, which means the global factors are analysed in the first place, next industry factors and finally company fundamental factors. The goal of the thesis is to determine intrinsic value of share, which is afterwards compared to current market value and followed with investment recommendation whether to sell, hold or buy shares of the company in medium term investment horizon.
Klíčová slova: telecommunications; O2; shares; fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 5. 2015
Datum podání práce: 31. 8. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: