Zavedení přenosu dańové povinnosti na vybrané zboží

Název práce: Zavedení přenosu dańové povinnosti na vybrané zboží
Autor(ka) práce: Livora, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Bušovský, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti na mobilní telefony a videoherní konzole v České republice. Tento systém bývá často považován jako účinný nástroj v boji proti kolotočovým podvodům, se kterými se potýkají všechny členské státy EU. Závěrečná část práce porovnává bilanci obchodů s vybranými komoditami mezi Českou republikou a jinými členskými zeměmi EU před zavedením a po zavedení mechanismu na našem území.
Klíčová slova: bilance obchodů; daň z přidané hodnoty; přenesení daňové povinnosti; kolotočový podvod
Název práce: The implementation of a reverse-charge mechanism on selected goods
Autor(ka) práce: Livora, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Bušovský, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This final thesis analyses the effectivness of introduction of reverse-charge mechanism on mobile phones and game consoles in the Czech Republic. This system is considered as the most efficient tool against carousel frauds which every member state of the European Union has to deal with. The final part of the thesis compares trade balances of both mentioned commodities between the Czech Republic and other member states of the European Union before the introduction and after the introduction of reverse-charge mechanism in the Czech Republic.
Klíčová slova: value added tax; reverse-charge mechanism; carousel fraud; trade balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 27. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53555/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: