Analýza slabin procesu IT

Název práce: Analýza slabin procesu IT
Autor(ka) práce: Bláha, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Říhová, Zora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá zkoumáním slabin IT procesu. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy a současně nejlepší praktiky řízení procesů a k hodnocení jejich vyspělosti. Vybrané přístupy ITIL a COBIT jsou následně použity pro hodnocení v praktické části. Pro tento účel je vybrán jeden z procesů, který je posktován zákazníkovi externím dodavatelem. Hodnocení je provedeno formou volně dostupných nástrojů, které tyto dva přístupy nabízejí, a které umožňují procesní sebehodnocení. Výsledek vyplývá z konzultace s osobami zainteresovanými v procesu a jejich hodnocení pomocí těchto nástrojů.
Klíčová slova: proces; informační systém; analýza; správa releasů; sebehodnocení; ITIL; nejlepší praktiky; metodika; zralost; COBIT
Název práce: Analysis of the weaknesses of IT process
Autor(ka) práce: Bláha, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Říhová, Zora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on research of IT process weakness. In theoretical part are described basic terms and also frameworks or best practise of process maturity rating. Selected practice ITIL and COBIT are then used for rating in practical part. For this purpose is choosen one of process which is outsourced by external contractor. Rating is made using free accessible tools, which are offered by selected practice and which offer rating process. Result is established according to consultation with people involved in project and their rating using mentioned tools.
Klíčová slova: best practice; maturity; COBIT; ITIL; methodology; analysis; process; information system; self assessment; release management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: