Tvorba a analýza portfolia cenných papírů

Název práce: Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
Autor(ka) práce: Vassilenko, Ilja
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čech, Tomáš
Oponenti práce: Metrah, Samy
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená bakalářská práce má ve svém základu moderní teorie portfolia. Teoretický obsah práce pokrývá metody měření výnosu a rizika portfolia, základní optimalizační model Harryho Markowitze; modely ocenění kapitálových aktiv, například standardní model oceňování kapitálových aktiv nebo Fama-French tři-faktorový model; efekt diverzifikace systematického rizika při investování na mezinárodních kapitálových trzích. Aplikační část této práce má za cíl sestavit a porovnat podle vhodných měr devět modelových portfolií z různých konstitucí pro vzorky německých a italských large-cap akcií, německých small-cap akcií a jejich kombinace s využitím jak historického přístupu k ocenění výnosových měr, tak modelů CAPM a Fama-French. Práce je ukončena empirickým a statistickým hodnocením vytvořených portfolií. Výpočty jsou provedené v aplikaci Microsoft Excel; statistické modely jsou sestrojeny pomocí aplikace GRETL.
Klíčová slova: teorie portfolia; small-cap akcie; large-cap akcie; Fama-French tři-faktorový model; model oceňování kapitálových aktiv; diverzifikace portfolia
Název práce: Design and analysis of portfolios of securities
Autor(ka) práce: Vassilenko, Ilja
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čech, Tomáš
Oponenti práce: Metrah, Samy
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is based on the modern portfolio theory. Theoretically covers methods of risk and return calculation; mean-variance optimization model; CAPM and Fama-French three factor model; international investing effect on portfolio systematic risk diversification. The project part of the thesis sets to construct and compare nine portfolios with different composition of assets, including large-cap German and Italian stocks, small-cap German stocks and their combination, using both ex-post method of return estimation and complicated pricing models, as are CAPM and Fama-French. The thesis concludes with statistical and empirical comparison of constructed portfolios. Calculations are conducted with Microsoft Excel application; regression models are built with GRETL application.
Klíčová slova: small-cap stocks; large-cap stocks; portfolio diversification; Fama-French three factor model; portfolio theory; Capital Assets Pricing Model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: