Návrh a podpora support procesu ve firmě eWay System s.r.o

Název práce: Návrh a podpora support procesu ve firmě eWay System s.r.o
Autor(ka) práce: Pejšek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu služby servisní podpory ve společnosti eWay System s.r.o. a její optimalizací. Cílem práce je navrhnout způsob, pomocí kterého by bylo možné sledovat efektivitu běhu služby servisní podpory a ten pak ve firmě implementovat.
Klíčová slova: Servisní podpora; Helpdesk; Optimalizace
Název práce: eWay System s.r.o support service optimalization
Autor(ka) práce: Pejšek, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis analyses actual state of service support in eWay System s.r.o. company. Goal of this thesis is to define possible optimalizations of this service and implement them into real company's environment.
Klíčová slova: Service support; Helpdesk; Optimalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2013
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: