Měření výkonnosti procesně orientované společnosti - E.ON

Název práce: Měření výkonnosti procesně orientované společnosti - E.ON
Autor(ka) práce: Chmelová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část pojednává o důvodech, které vedou společnosti k tomu, aby se měřením výkonnosti zabývaly. Dalšími důležitými tématy jsou také způsoby, kterými se výkonnost podniku měří ve vazbě na strategii, jak se výkonnost podniků porovnává a v neposlední řadě vyvíjení tlaku na trvalé zvyšování výkonnosti. Velká část je také věnována využití metody Balanced Scorecard pro řízení procesně orientované společnosti. Praktická čast se věnuje především řízení rizik a implementaci systému včasného varování ve skupině E.ON Czech. Nedílnou součásti je i praktická ukázka měření výkonnosti procesů a motivace na základě výkonnosti procesů ve skupině E.ON Czech.
Klíčová slova: Měření výkonnosti; Balanced Scorecard; proces; benchmarking; řízení rizik; systém včasného varování
Název práce: Quantification of Process Efficiency in the company - E.ON
Autor(ka) práce: Chmelová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
is not available ...
Klíčová slova: w1; w2; w3

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2005
Datum podání práce: 14. 5. 2007
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: