Krizový plán reklamy a podpory prodeje firmy po neplánované změně obchodní značky ve firmě Markis

Název práce: Krizový plán reklamy a podpory prodeje firmy po neplánované změně obchodní značky ve firmě Markis
Autor(ka) práce: Fedorová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Smrtková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje přípravu plánu reklamy a podpory prodeje firmy po neplánované změně obchodní značky. Plán zahrnuje dílčí kroky procesu registrace nové obchodní značky firmy, SWOT analýzu firmy a jejího největšího konkurenta, analýzu trhu, finanční rozpočet, časový plán a charakteristiku a možnosti využití reklamních nástrojů. Práce je též věnována využití Internetu v reklamní kampani.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 12. 2007
Datum podání práce: 27. 12. 2007
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: