Nákupní chování českého spotřebitele

Název práce: Nákupní chování českého spotřebitele
Autor(ka) práce: Cimrmanová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaobírá nákupním chováním českého spotřebitele, definuje rámec nákupního chování a vlivy, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů. Dále obsahuje vysvětlení kupního rozhodovacího procesu a jeho etap. Praktická část popisuje současnou všeobecnou situaci v České republice, zabývá se maloobchodními řetězci a odhaluje postoje a chování specifické právě pro české spotřebitele. Tato část navíc obsahuje zpracování výsledků průzkumu Market&Media&Lifestyle společnosti Median z roku 2004 a postihuje odlišnosti nákupního chování mužů a žen a rozdíly v nákupním chování mezi věkovými kategoriemi.
Klíčová slova: kupní rozhodovací proces; obchodní řetězce; spotřebitel; Nákupní chování
Název práce: Comsumer behaviour of the Czech consumer
Autor(ka) práce: Cimrmanová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3555/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: