Strategický framework pro investice do komercních nemovitostí v CEE regionu

Název práce: Strategic framework for Commercial Real Estate Investment in CEE region. The Case of Commercial Real Estate in Prague, Czech Republic
Autor(ka) práce: Burman, Ksenia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to show on the real case study how to open successful shopping centre in Prague. For this I have analysed the industry, identified key success factors and future trends, prepared the CEE market outlook and compared the situation in CEE capitals. Then I moved to the case study for opening SC Bubny in Prague 7. I have made PESTLE analysis, described the project and its current situation, analysed the catchment area, competitors and created a customer profile according to demographic situation in the catchment area. Based on the research and trends I have made a concept for SC Bubny, including the size of the SC, leasing plan, events and services that should be offered and then assessed its profitability and prepared valuation. As a result I have received potentially successful shopping centre with good profitability ratios and a framework for opening a SC in Prague.
Klíčová slova: Shopping centre; Commercial real estate; CEE; Investment
Název práce: Strategický framework pro investice do komercních nemovitostí v CEE regionu
Autor(ka) práce: Burman, Ksenia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to show on the real case study how to open successful shopping centre in Prague. For this I have analysed the industry, identified key success factors and future trends, prepared the CEE market outlook and compared the situation in CEE capitals. Then I moved to the case study for opening SC Bubny in Prague 7. I have made PESTLE analysis, described the project and its current situation, analysed the catchment area, competitors and created a customer profile according to demographic situation in the catchment area. Based on the research and trends I have made a concept for SC Bubny, including the size of the SC, leasing plan, events and services that should be offered and then assessed its profitability and prepared valuation. As a result I have received potentially successful shopping centre with good profitability ratios and a framework for opening a SC in Prague.
Klíčová slova: CEE; Komerční němovitosí; nakupní centra

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50381/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: