Analýza inzerce nabízející zaměstnání

Název práce: Analýza inzerce nabízející zaměstnání
Autor(ka) práce: Čížková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koubek, Josef
Oponenti práce: Dušková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pracovní inzerce je specifickou oblastí personální práce z mnoha důvodů: je prostředkem komunikace organizace se širokou veřejností, může ovlivnit image organizace, je součástí procesu získávání zaměstnanců. Skládá se z různých doplňujících se činností jako je např. definování správného publika inzerce, napsání inzerátu, výběr správného média, rozvrhnutí dostupných finančních zdrojů a časové naplánování jednotlivých kroků. Zároveň inzerování zahrnuje i papírování, které obsahuje objednávání a monitorování inzerce, účetnictví, evidenci odpovědí a pak také především další komunikaci s uchazeči o pracovní místo.
Klíčová slova: Hospodářské noviny; získávání; inzerát; pracovní místo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3563/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: