Fundamentální analýza investiční příležitosti v oblasti těžby a dobývání nerostů

Název práce: Fundamentální analýza investiční příležitosti v oblasti těžby a dobývání nerostů
Autor(ka) práce: Arutyunyan, Arsen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Čech, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fundamentální analýza představuje široce využívanou mezi analytiky a nejkomplexnější metodu, která umožňuje udělat rozhodnutí o správném ocenění určitého aktiva na základě zkoumání globálních, odvětvových a firemních faktorů a událostí. Cílem této diplomové práce je popsat teoretické základy metod fundamentální analýzy, jejich použitelnost při rozhodování za existujících podmínek na ruském trhu a na praktickém příkladu ukázat použití fundamentální analýzy na konkrétním příkladě "Lukoil".
Klíčová slova: akcie; fundamentální analýza; Lukoil
Název práce: Fundamental analysis of investment opportunity in the mining and quarrying of minerals
Autor(ka) práce: Arutyunyan, Arsen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Čech, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fundamental analysis is a widely used among analysts and the most complex method, that allows to make a decision on right valuation of certain assets on the basis of examination of global, sectoral and corporate factors and events. The aim of this thesis is to describe the theoretical foundations of methods of fundamental analysis, their applicability for the existing conditions at the Russian market and to show on a practical example the use of fundamental analysis on a specific case "Lukoil".
Klíčová slova: Lukoil; stocks; fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2014
Datum podání práce: 8. 6. 2015
Datum obhajoby: 26. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: