Analýza hospodaření kraje Vysočina, vývojový trend příjmů a výdajů, rizika a možnosti

Název práce: Analýza hospodaření kraje Vysočina, vývojový trend příjmů a výdajů, rizika a možnosti
Autor(ka) práce: Zemanová, Kateřina Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana; Ing., Ph.D., odborný asistent Fakulty managementu VŠE Praha, publikace z oboru veřejné správy a veřejného sektoru.
Oponenti práce: Krištofová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na finanční systém a hospodaření územních samosprávných celků, dále na příjmy územních rozpočtů, výdaje územních rozpočtů, dotace, návratné úvěrové prostředky územních samospráv a závěrem na metodologii analýzy hospodaření krajů. V praktické části jsou tyto oblasti analyzovány na konkrétní instituci veřejné správy, kterou je Krajský úřad kraje Vysočina. Časovou řadou jsou roky 2003 až 2006.
Klíčová slova: Finanční systém; Krajský úřad kraje Vysočina; příjmy; výdaje; financování; analýza hospodaření; fondové hospodaření.
Název práce: Analysis of economy region Vysočina, development trend receipts and expences, diversification and possibilities
Autor(ka) práce: Zemanová, Kateřina Bc.
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana; Ing., Ph.D., odborný asistent Fakulty managementu VŠE Praha, publikace z oboru veřejné správy a veřejného sektoru.
Oponenti práce: Krištofová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 13. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: