Finanční analýza a strategická analýza společnosti Strojírny Poldi, a.s. pro účely ocenění

Název práce: Finanční analýza a strategická analýza společnosti Strojírny Poldi, a.s. pro účely ocenění
Autor(ka) práce: Staňková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuchyňa, Pavel
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje finanční a strategické analýze pro účely ocenění podniku. V práci je charakterizován konkrétní podnik a jeho předmět podnikání. Hlavním cílem předložené práce je vytvořit podklady pro ocenění jedné ze společností holdingu JET Investment, a. s. Tato potřeba vychází z aktuální investiční příležitosti. Uvažuji konkrétního uživatele finanční a strategické analýzy s jeho specifickými požadavky dozvědět se to nejdůležitější o krátkodobých a dlouhodobých perspektivách vybraného podniku, kterým jsou Strojírny Poldi, a. s. Krátkodobé perspektivy určím na základě finanční analýzy založené především na Grünwaldově bonitním modelu. Následné učinění závěrů ohledně dlouhodobého výhledu společnosti bylo provedeno ve strategické analýze syntézou poznatků o vnějším a vnitřní prostředí Strojíren Poldi, a.s. s pomocí SWOT analýzy.
Klíčová slova: strategická analýza; SWOT analýza; Grünwaldův bonitní model; finanční analýza; Strojírny Poldi, a.s.
Název práce: Financial and strategic analysis of the subject company Strojírny Poldi, a.s. for valuation purposes
Autor(ka) práce: Staňková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kuchyňa, Pavel
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the financial and strategic analysis for the purpose of business valuation. The work aims to characterize a specific company and its line of business. The main objective of this work is to create a basis for the valuation of one of the subsidiaries of JET Investment, a.s. This need is based on the current investment opportunities. Therefore, considering a specific user of financial and strategic analysis with its specific requirements, to him it is the most important thing to learn about the short- and long-term prospects of the selected company, which are Strojírny Poldi, a.s. Short-term prospects will be determined by financial analysis based primarily on Grünwald site index. There is a synthesis to be made in order to draw conclusions about the long-term prospects where thanks to the SWOT analysis the knowledge of both the external and internal analysis is utilised.
Klíčová slova: SWOT analysis; Grünwald site index; financial analysis; strategic analysis; Strojírny Poldi, a.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 12. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52506/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: