Úvěrový cyklus v ČR a jeho souvislost s hospodářským cyklem

Název práce: Úvěrový cyklus v ČR a jeho souvislost s hospodářským cyklem
Autor(ka) práce: Hrubý, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Kováč, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku úvěrových cyklů. Cílem práce je na základě analýzy dat posoudit existenci úvěrového cyklu v České republice a v případě jeho prokázání zanalyzovat jeho vztah vůči hospodářskému cyklu. Téma úvěrových cyklů není v české literatuře do současné doby blíže zpracováno, i proto je hlavním přínosem práce podání srozumitelného výkladu teorie úvěrových cyklů a následně jeho zkoumání na reálných datech. V teoretické části je nastíněna celková problematika úvěrových cyklů, včetně jejich možného řešení. V praktické části je pak pomocí základní analýzy dat úvěrového vývoje posouzena existence úvěrového cyklu v ČR a následně jeho vztah k hospodářskému cyklu.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; úvěrový cyklus; makroobezřetnostní politika
Název práce: The Credit Cycle in the Czech Republic and its relation to the Business Cycle
Autor(ka) práce: Hrubý, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Kováč, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the issue of credit cycles. The objective of the thesis is to determine due to data analysis, whether the credit cycle in the Czech Republic exists or not. If the credit cycle is proven, there will be also analysis of his relation to the business cycle. The topic of the credit cycles has been not closely processed in Czech literature, thus the major contribution of this thesis is understandable view into the theory of credit cycles and then his demonstration on real data. The theoretical part overall the issue of credit cycles, including their possible solutions. The practical part investigates the existence of the credit cycle due to basic data analysis and consequently identifies its relation to the business cycle.
Klíčová slova: macroprudential policy; credit cycle; business cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2015
Datum podání práce: 10. 6. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52568/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: