Rozšíření distribučního řetězce – případová studie: kavárenský řetězec

Název práce: Rozšíření distribučního řetězce – případová studie: kavárenský řetězec
Autor(ka) práce: Vaněk, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou operace rozšíření distribučního řetězce společnosti podnikající v poskytování služeb. Hlavní důraz bude kladen na analytickou část plánování, implementaci vytvořeného plánu a řízení komunikační kampaně. V teoretické části budou nejprve popsány formy vstupu na trh a specifika marketingu služeb. Analytická část se zaměří zejména na marketingovou situační analýzu a vytvoření plánu rozšíření řetězce. Následující část popíše řízení komunikační kampaně se zaměřením na reklamu a podporu prodeje. V praktické části bude rozebrán postup rozšíření kavárenského řetězce Costa Coffee na příkladech nově otevřených poboček. Cílem práce je porovnat reálné provedení rozšíření řetězce s teoretickými fundamenty.
Klíčová slova: podpora prodeje; situační analýza; Distribuční řetězec
Název práce: Distribution chain extension – case study: Café chain
Autor(ka) práce: Vaněk, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of the extension of a service offering firm. The main focus will be aimed at the analytical part of planning stage, the implementation of the plan and the communication campaign management. The theoretical part will discuss individual forms of entering a new market and specifications of service-related marketing. The analytical part will focus on the marketing situation analysis and main planning of the distribution chain extension. The communication part will delineate the marketing support campaign management, advertising and sales promotion activities. The practical part describes the real extension of the distribution chain of Costa Coffee. The purpose of this thesis is to analyze the process of the real chain extension and compare it with theoretical foundations.
Klíčová slova: situation analysis; sales promotion; Distribution chain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 27. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: