Globální rizika a jejich vliv strategie vstupu na trh pro business 2 business společností

Název práce: Global risks and their influence on the market entrance strategies of business to business companies
Autor(ka) práce: Rudenko, Kirill
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work is dedicated to the problematic of interconnectivity of global risks landscape to the market entry strategies of a company, market entry strategy in particular. The aim is to show the significance of risks and how neglecting the risk and being passive about receiving a deeper insight into the nature of risk can be disastrous for the company's goals and wellbeing. The area of application is East Asia. The studied cases concern multinational corporations and their activities on the global scale.
Klíčová slova: Global Risks; Multinational Corporations; Marketing; Eastern Asia
Název práce: Globální rizika a jejich vliv strategie vstupu na trh pro business 2 business společností
Autor(ka) práce: Rudenko, Kirill
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce je věnována problematice propojení globálních rizik a strategií vstupu společností na mezinárodní trh. Cílem je ukázat význam rizik a nebezpečí pasivního postaveni vůči riziku, což může mít katastrofální výsledky pro nadnárodní společnost. Oblast implementace je východní Asie. Sledované případy se týkají nadnárodních korporací a jejich aktivit v celosvětovém měřítku.
Klíčová slova: marketing; Globální rizika; mezinárodní trh; východní Asie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45388/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: