The factors influencing consumer buying behavior in Indian Civil Aviation Industry

Název práce: The factors influencing consumer buying behaviour in Indian Civil Aviation Industry
Autor(ka) práce: Bhatnagar, Somya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Emeksiz, Omer
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In today's fiercely competitive and demanding world, the airlines are struggling to gain market share and sustain their profitability. They are trying to come up with new and unique ways to lure customers over to their side instead of their competitors and it has never been so complicated in this world of advanced information and communication technologies.In this paper I try to evaluate from an Indian passengers point of view that which are the things they consider before making a buying decision. The aim of this study is to which schemes the customers really prefer and what offers or services provided by the airlines attract customers the most. This study shows how much importance an Indian passenger gives to safety, punctuality, promotions, image etc. Also Included in the study are some recommendations based on marketing, communication and information technological advancements for the airlines to be successful in the highly competitive and demanding Indian market.
Klíčová slova: Consumer Behaviour; Aviation; CRM; Air safety; India
Název práce: The factors influencing consumer buying behavior in Indian Civil Aviation Industry
Autor(ka) práce: Bhatnagar, Somya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Emeksiz, Omer
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešním vysoce konkurenčním a náročném světě, letecké společnosti se snaží získat podíl na trhu a udržet jejich ziskovost. Snaží se přijít s novými a originálními způsoby, jak přilákat zákazníky na svou stranu a to nikdy nebylo tak složité v tomto světě moderních informačních a komunikačních technologií. V tomto článku se pokusím zhodnotit z hlediska indického cestujícího to, co je potřeba zvážit před nákupním rozhodnutím. Cílem této studie je, které režimy zákazníci skutečně preferují a jaké nabídky nebo služby poskytované leteckými společnostmi lákají zákazníky nejvíce. Tato studie ukazuje, jak velký význam indický cestující dává bezpečnosti, dochvilnosti, propagaci, image atd. Také je ve studii zahrnutých několik doporučení na základě marketingových, komunikačních a informačně technologických pokrocích pro letecké společnosti, jak být úspěšný na vysoce konkurenčním indickém trhu.
Klíčová slova: Indie; Letecká; bezpečnost leteckého provozu; CRM; chování spotřebitelů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2013
Datum podání práce: 1. 9. 2014
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: