Launch nového produktu bezkofeinová Coca Cola

Název práce: Launch nového produktu bezkofeinová Coca Cola
Autor(ka) práce: Kudrnáčová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Šiser, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou uvedení nového produktu společnosti Coca-Cola na trh České republiky. Teoretická část práce poskytne čtenáři informace o značce a možnostech jejího rozšíření. Dále je rozebrán proces uvádění nového produktu na trh a hlavních kroků, které je nutno uskutečnit před launchem nového produktu. Úvodem do praktické části, která tvoří majoritní část práce, je charakteristika trhu kolových nápojů v ČR a zmapování konkurence. Dále se práce zaměřuje na společnost Coca-Cola a její stávající produktové portfolio. Na základě těchto informací je následně analyzována možnost bezkofeinovou Coca-Colu Light na trh České republiky uvést. Výstupem práce je doporučení, jestli tento produkt představit či ne.
Klíčová slova: Coca-Cola; analýza trhu; portfolio management; launch produktu; značka
Název práce: Launch of Caffeine Free Diet Coke to the Czech market
Autor(ka) práce: Kudrnáčová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Šiser, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the matter of introducing a new Coca-Cola brand product to the Czech market. The theoretical background of the thesis gives the reader necessary information about the brand and its extension possibilities. Next, the thesis addresses the launch process and its' key steps that need to be completed before introducing a new product. The practical part of the thesis, which forms the most important part, consists of characterizing the market of non-alcoholic beverages with cola flavor in the Czech Republic and mapping the competition. Also, the thesis focuses on the Coca-Cola Company and its current product portfolio. Based on this information the possibility to launch the Caffeine Free Diet Coke is introduced. The goal of the thesis is to recommend the company to launch or not to launch given product to the Czech market.
Klíčová slova: market analysis; portfolio management; brand; Coca-Cola; product launch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2013
Datum podání práce: 6. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: