The Benefits of Social Media Use as a means of Business Development for Small Organizations

Název práce: The Benefits of Social Media as a Means of Business Development for Small Organizations
Autor(ka) práce: Latapie, Madeleine
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Social media presents a big challenge to organizations that have, up till recent years, been able to control their overall business development through traditional media channels. Despute the large amount of advocates who believe these new information technologies offer benefits to small organizations, some CEOs remain skeptical.The Author, through her research and study entitled "The Benefits of Social Media as a means of Business Development for Small Organizations", hopes to make visible the importance of the tool and make the case for change by exploring how social media can increase business development for small B2C businsses.
Klíčová slova: Business-to-consumer; Business Development; Social Media
Název práce: The Benefits of Social Media Use as a means of Business Development for Small Organizations
Autor(ka) práce: Latapie, Madeleine
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Social media presents a big challenge to organizations that have, up till recent years, been able to control their overall business development through traditional media channels. Despute the large amount of advocates who believe these new information technologies offer benefits to small organizations, some CEOs remain skeptical.The Author, through her research and study entitled "The Benefits of Social Media as a means of Business Development for Small Organizations", hopes to make visible the importance of the tool and make the case for change by exploring how social media can increase business development for small B2C businsses.
Klíčová slova: Business-to-Consumer; Social Media; Business Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2013
Datum podání práce: 20. 6. 2014
Datum obhajoby: 16. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45795/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: