SMEs' Choice of Entry Strategy into the South American Market

Název práce: External and Internal Influence Factors of European SME's Choice of Entry Strategy to Brazil
Autor(ka) práce: Lemke, Anna Katharina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Brazil, as one of the BRIC countries, has been on the map of international expansion for years. A broad number of multinational companies have been present in these market for decades but also the number of SMEs expanding to Brazil has been growing constantly. This study intents to take a closer look at prominent external and internal influence factors of the choice of entry strategy to a foreign market and evaluates their relevance to the entry strategies of Medium Size Businesses from the DACH region and the Netherlands who have previously expanded to Brazil.
Klíčová slova: Brazil ; SME; Mode of Entry
Název práce: SMEs' Choice of Entry Strategy into the South American Market
Autor(ka) práce: Lemke, Anna Katharina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Brazil, as one of the BRIC countries, has been on the map of international expansion for years. A broad number of multinational companies have been present in these market for decades but also the number of SMEs expanding to Brazil has been growing constantly. This study intents to take a closer look at prominent external and internal influence factors of the choice of entry strategy to a foreign market and evaluates their relevance to the entry strategies of Medium Size Businesses from the DACH region and the Netherlands who have previously expanded to Brazil.
Klíčová slova: Mode of Entry; Brazil; SME

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2014
Datum podání práce: 30. 8. 2014
Datum obhajoby: 10. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47824/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: