Možnosti distribuovaného běhu aplikace typu MMORPG

Název práce: Možnosti distribuovaného běhu aplikace typu MMORPG
Autor(ka) práce: Šolc, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Maršálek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá virtuálními prostředími typu MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) a možnostmi jejich distribuovaného běhu. Jsou zde nastíněny jejich možná využití k vědeckým disciplínám, jako jsou ekonomické, psychologické a sociální analýzy. V první části jsou představeny aplikace typu MMORPG včetně jejich stručné historie. Následuje analýza charakteristik uživatelů a možností potenciálního využití těchto světů. Ve druhé části je popsán řešený problém. Z možností, které virtuální světy nabízí, byla pro řešení vybrána simulace vesmíru. Práce se snaží zachytit úskalí toho, jak promítnout reálné vesmírné prostředí do počítačové simulace se zachováním realističnosti a budoucí rozšiřitelnosti. Následující kapitola představuje technické prostředky rozsáhlých klient-server aplikací se zaměřením na komunikaci a problematiku počítačových sítí. Dále jsou zde vybráni zástupci dvou současných nejvýznamnějších MMORPG ? EvE Online a World of Warcraft a jsou popsány některé z technologií dostupných pro vývoj nových komerčních virtuálních světů. Hlavní kapitola práce stručně shrnuje technologické architektury distribuovaných systémů a podrobně se zabývá distribucí na úrovni obsahu virtuálního prostředí. Je zde představen plošný a hierarchický způsob distribuce a konzultovány problémy transparentního přechodu mezi jednotlivými distribučními jednotkami ? regiony. Závěrem jsou shrnuty výhody a nevýhody obou přístupů k distribuci obsahu a hierarchický model je doporučen jako vhodný pro simulaci vesmírného prostředí.
Klíčová slova: EvE Online; World of Warcraft; přechod mezi regiony; hierarchický model distribuce; plošný model distribuce; distribuce obsahu; distribuované architektury; MMORPG
Název práce: Distributed run of MMORPG applications
Autor(ka) práce: Šolc, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Maršálek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: