Libyjský konflikt - příčiny, vývoj a následky

Název práce: Libyjský konflikt - příčiny, vývoj a následky
Autor(ka) práce: Kuchařová, Milena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá libyjským konfliktem v kontextu Arabského jara 2011. Cílem této práce je vyhodnotit vývoj Libye po pádu Kaddáfího režimu. Zasazení do teoretické roviny je provedeno na základě charakteristik teorie přechodů k demokracii a hybridních režimů. Nejprve se zabývám okolnostmi předcházející konfliktu - historický vývoj, charakteristika režimu a příčiny konfliktu. Poté se práce zaměřuje na libyjskou občanskou válku a vojenskou intervenci mezinárodního společenství. Závěrečná část analyzuje možnost demokratizace v Libyi.
Klíčová slova: Muammar Kaddáfí; intervence; Arabské jaro; islám; demokratizace; Libye; přechody režimů
Název práce: Libyan conflict - causes, development and consequences
Autor(ka) práce: Kuchařová, Milena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with Libyan conflict in the context of the Arab Spring 2011. The objective of this thesis lies in assessing the development of Libya after the fall of Qaddafi's regime. Theoretical framework is provided by characteristics of transitions to democracy and hybrid regimes. Firstly, I concern about circumstances leading to Libyan conflict - historical development, characteristics of Libya and causes of conflict. Then thesis is focused on the Libyan civil war and military intervention of the international community. The final part analyzes the possibility of democratization in Libya.
Klíčová slova: Muammar Qaddafi; Libya; Arab Spring; regime transition; Islam; intervention; democratization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: