Přímá volba prezidenta - předvolební kampaň nestranických kandidátů

Název práce: Přímá volba prezidenta - předvolební kampaň nestranických kandidátů
Autor(ka) práce: Minářů, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma "Přímá volba prezidenta - předvolební kampaň nestranických kandidátů," má za cíl zpětné porovnání kampaní a strategií jednotlivých prezidentských nestranických kandidátů v první přímé volbě prezidenta v České republice, tedy Jana Fischera, Vladimíra Franze a Taťány Fischerové. Dále pak posouzení reálného volebního potenciálu jednotlivých nestranických kandidátů a jeho následné využití při volbách. K dosažení zvolených cílů práce je použita metoda komparace, kdy na základě předem stanovených parametrů zhodnotí strategie všech tří kandidátů. Teoretická část práce představí základní pojmy týkající se teoretického vymezení politického marketingu, předvolebních kampaní, strategií a marketingových nástrojů. Empirická část se soustředí na samotnou analýzu kampaní jednotlivých nestranických kandidátů a jejich následné porovnání.
Klíčová slova: předvolební strategie; přímá volba prezidenta; volební kampaň; politický marketing; nestranický kandidát
Název práce: Direct presidential election – election campaign of independent candidates
Autor(ka) práce: Minářů, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis "Direct presidential election -- election campaign of independent candidates," aims to compare campaigns and strategies of presidential candidates in the first direct presidential election in the Czech Republic, Jan Fischer, Vladimir Franz and Tatana Fisherova. Furthermore, to evaluate the real, election potential of individual independent candidates and it's subsequently use in elections. To fulfill the thesis objective is used the method of comparison, when based on predetermined parameters, evaluate the strategies of all three candidates. The theoretical part describes the basic concepts related to the theoretical definition of political marketing, election campaigns, strategies and marketing tools. The empirical part focuses on the analysis per individual campaigns independent candidates and their subsequent comparison.
Klíčová slova: election strategy; election campaign; direct election of the president; independent candidate; political marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: