Hospodářský vývoj Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska a jeho postavení v EU

Název práce: Hospodářský vývoj Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska a jeho postavení v EU
Autor(ka) práce: Janeček, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje ekonomiky Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho sociálně-politických souvislostí v období druhé poloviny 20. století a na začátku 21. století. Součástí práce je rozbor historického vývoje postojů Spojeného království k procesu evropské integrace, historie britského začleňování do Evropských společenství a následného působení v pozici jednoho z jejích členských států, včetně popisu průběhu britského předsednictví Evropské unii z roku 2005. V závěrečné části práce se autor pokouší z dostupných zdrojů odhadnout možné scénáře dalšího vývoje vztahů Spojeného království a Evropské unie.
Klíčová slova: britské předsednictví EU; 20. století; evropská integrace; Evropská unie; Velká Británie; Spojené království; ekonomický vývoj
Název práce: The economic development of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its position in the EU
Autor(ka) práce: Janeček, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theses focuses on analysis of economic development of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its social and political context through the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century. The thesis includes analysis of the historical development of United Kingdom's attitude to the european integration process, the history of the british integration into the European Communities and its activity as one of the member states, covering a description of its presidency of the European Union in 2005. In the final part of the thesis the author tries to introduce to the possible scenarios of future relationship between the United Kingdom and the European Union, based on accessible resources.
Klíčová slova: economic development; European Union; Great Britain; United Kingdom; British presidency of the EU; 20th century; european integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 2014

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: