Outsourcing ve službách Human Resources Managementu

Název práce: Outsourcing ve službách Human Resources Managementu
Autor(ka) práce: Radová, Milli
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vinšová, Tereza
Oponenti práce: Drahoňovský, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vymezení pojmu outsourcing, představení důvodů a rizik implementace outsourcingu. Komparace a identifikace rozdílů ve společnosti využívající outsourcingu podpůrných služeb a společnosti, která tohoto outsourcingu nevyužívá.
Klíčová slova: dodavatel; insourcing; rozvoj; vzdělávání; adaptace; výběr; získávání; outsourcing; zadavatel
Název práce: Outsourcing Services in Human Resources Management
Autor(ka) práce: Radová, Milli
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vinšová, Tereza
Oponenti práce: Drahoňovský, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to determine the term outsourcing, introduce reasons and risks of outsourcing implementation. Comparison and identification of differences between a company using outsourcing as a supporting services and a company, which does not use the outsourcing.
Klíčová slova: Client; Supplier; Development; Adaptation; Recruitment; Outsourcing; Insourcing; Training; Selection

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 9. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39400/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: