Rozvoj cestovního ruchu v Kanadě (případová studie regionu Newfoundland)

Název práce: Rozvoj cestovního ruchu v Kanadě (případová studie regionu Newfoundland)
Autor(ka) práce: Curevová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce Rozvoj cestovního ruchu v Kanadě (případová studie regionu Newfoundland) je charakterizovat geografii a ekonomickou situaci v Kanadě a také analyzovat cestovní ruch v Kanadě a na Newfoundlandu. První kapitola se tedy věnuje základní charakteristice Kanady společně s její ekonomikou a geografií. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou cestovního ruchu v Kanadě a představuje tuto zemi jako destinaci cestovního ruchu. Poslední kapitolou je případová studie, která se soustředí na představení Newfoundlandu jako turistické destinace a na analýzu jeho cestovního ruchu. Závěrečná část práce se zaměřuje na zhodnocení potenciálu cestovního ruchu na Newfoundlandu a na možné způsoby jeho naplnění.
Klíčová slova: Kanada; cestovní ruch; Newfoundland
Název práce: Tourism Development in Canada (Newfoundland region case study)
Autor(ka) práce: Curevová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis Tourism Development in Canada (Newfoundland region case study) is to characterize the geography and the economic situation in Canada and analyze the tourism in Canada and Newfoundland. The first chapter is devoted to the fundamental characteristics of Canada, together with its economy and geography. The second chapter deals with the characteristics of tourism in Canada and introduces the country as a tourism destination. The last chapter is a case study that focuses on introducing Newfoundland as a tourist destination and the analysis of its tourism. The final part concentrates on the evaluation of the tourism potential in Newfoundland and on the possiblities how to fulfill the potential.
Klíčová slova: Tourism; Newfoundland; Canada

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2012
Datum podání práce: 10. 12. 2013
Datum obhajoby: 15. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39588/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: