Politika podpory obchodu a transferu technologií mezi Českou republikou a karibským regionem

Název práce: Politika podpory obchodu a transferu technologií mezi Českou republikou a karibským regionem
Autor(ka) práce: Stiegler, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Helísek, Mojmír
Oponenti práce: Malý, Josef; Bambas, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertace informuje na jednom místě o karibském regionu, o kterém se toho v ČR mnoho neví. Práce přibližuje karibské země a iniciativy, vzájemné vztahy, historické vazby na USA a Evropu. Disertace informuje o současném vývoji na poli vědy a výzkumu v České republice, EU a Karibiku a nabízí možnosti rozvíjení spolupráce mezi ČR a institucemi, které tvoří vědecko-technickou infrastrukturu v Karibiku a v sousedních zemích (region CAC). Možnosti malých ostrovních států se mohou zlepšit jejich propojením se zeměmi Střední Ameriky. V regionu CAC mnoho institucí a společností z EU úspěšně podniká. Existuje předpoklad, že zde budou úspěšné také české firmy a instituce.
Klíčová slova: zámořská území a teritoria ; karibský region; Politika podpory obchodu; CBI; Horizon 2020; MPO; MZV; summity EU-LAC; Enterprise Europe Network; síť EUCarinet; region CAC; CzechTrade; ekonomická diplomacie; transfer technologií ; CARICOM
Název práce: The Trade and Transfer Technology Support Policy between the Czech Republic and the Caribbean Region
Autor(ka) práce: Stiegler, Pavel
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Helísek, Mojmír
Oponenti práce: Malý, Josef; Bambas, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation summarizes the information regarding the Caribbean region that is not much known in the Czech Republic. The dissertation describes Caribbean countries and initiatives, its interconnections, historical ties with USA and European countries. It summarizes the current situation in the science and research field in the Czech Republic, EU and the Caribbean and offers the possibilities to develop the cooperation between the Czech Republic and institutions that form the science and technology infrastructure in the Caribbean and the neighbouring countries (CAC region). The possibilities of small island Caribbean states can be improved with their cooperation with Central American countries. In the CAC region many EU institutions and companies successfully develop their activities. It can be suggested that also Czech institutions and companies can have success there.
Klíčová slova: Caribbean region; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Industry and Trade; CARICOM; Technology Transfer; CBI; Oversea countries and territories ; CAC region; EUCarinet; Horizon 2020; Enterprise Europe Network; Economic diplomacy; CzechTrade; EU-LAC summits; The Trade Support Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2006
Datum podání práce: 24. 6. 2013
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: