Sdílený marketing v kultuře

Název práce: Sdílený marketing v kultuře
Autor(ka) práce: Doubková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice financování kulturních organizací v kontextu neziskového sektoru. Cílem práce je představit sdílený marketing jako marketingový nástroj, jehož prostřednictvím mohou kulturní organizace financovat veřejně prospěšné projekty, navázat dlouhodobá partnerství s komerčními subjekty a získat nové příznivce své organizace.
Klíčová slova: financování kulturních organizací; neziskový sektor; kulturní organizace; sdílený marketing
Název práce: Cause Related Marketing in culture
Autor(ka) práce: Doubková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master thesis deals with the issue of cultural organizations in the context of the non-profit sector and its financing. The aim of this work is to introduce the Cause Related Marketing as a marketing tool which could fund the community projects of cultural organizations, establish long-term partnerships with commercial entities and get new supporters of the cultural organization.
Klíčová slova: non-profit sector; Cause Related Marketing.; funding of cultural organizations; cultural organizations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2012
Datum podání práce: 2. 9. 2013
Datum obhajoby: 10. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: