Účetnictví fúzí dle US GAAP

Název práce: Účetnictví fúzí dle US GAAP
Autor(ka) práce: El-Moussawi, Caroline
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Žárová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce "Účetnictví fúzí dle US GAAP" je analyzovat principy účetnictví z pohledu fúzí a zmapovat určité účetní postupy a to jak pro stranu kupující tak pro stranu prodávající. Práce se věnuje vymezení jednotlivých pojmů, vzniku fúzí včetně historického vývoje, způsobům spojování a popisuje tzv. "trojúhelníkové fúze". V další části jsou rozebrány změny v účetních metodách a samotný průběh fúzí. Práce je doplněna názornými příklady včetně anglické terminologie pro jasnější a rychlejší pochopení souvislostí.
Klíčová slova: podnikové kombinace; fúze a akvizice; US GAAP; trojúhelníkové fúze
Název práce: Accounting for mergers - US GAAP
Autor(ka) práce: El-Moussawi, Caroline
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Žárová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this thesis "Accounting for mergers - US GAAP" is to analyze the principles of accounting for mergers and to introduce the steps the acquirer and acquiree have to undertake. The thesis defines M&A and other terminology, describes the historical perspective, the types of combinations and also deals with the triangular mergers. The changes brought about by FASB and the process of mergers itself are incorporated in this thesis as well as examples and english terminology.
Klíčová slova: business combinations; mergers and acquisitions; US GAAP; triangular mergers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2012
Datum podání práce: 2. 9. 2013
Datum obhajoby: 16. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: