Marketingová strategie značky L´Oréal Men Expert

Název práce: Marketing Strategy of L´Oréal Men Expert
Autor(ka) práce: Minařík, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Mičáková, Veronika
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master's thesis is focused on the development of a marketing plan and it is divided into two main parts. The first part describes the fundamental theoretical approaches that are suggested to be used during a preparation of any marketing plan. The main topics are segmentation of markets and positioning of brands. The second part is a practical example of an application of this theory on a particular case of the L'Oréal Men Expert brand. In the practical part, the author proposes his own marketing strategy for this brand in the Czech Republic. The information and statistical data about the company and its performance were acquired during an intensive, seven-month-long internship of the author in the marketing department and through an own market research.
Klíčová slova: Positioning ; Targeting; Segmentation; Marketing Plan
Název práce: Marketingová strategie značky L´Oréal Men Expert
Autor(ka) práce: Minařík, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Mičáková, Veronika
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu marketingového plánu a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část popisuje teoretické přístupy, které bývají doporučovány při přípravě jakéhokoliv marketingového plánu. Hlavními tématy jsou segmentace trhu a positioning značek. Druhá část je praktickým příkladem aplikace této teorie na konkrétní příklad značky L'Oréal Men Expert. V praktické části autor sám navrhuje vlastní marketingovou strategii pro tuto značku v České republice. Informace a statistické údaje o společnosti a její činnosti byly získány během intenzivní, sedmiměsíční stáže autora v marketingovém oddělení a prostřednictvím vlastního průzkumu trhu.
Klíčová slova: positioning; targeting; segmentace; marketingový plán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2013
Datum podání práce: 25. 6. 2013
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40883/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: