Nemovitost jako předmět investice,možnosti jejího financování a metody oceňování

Název práce: Nemovitost jako předmět investice,možnosti jejího financování a metody oceňování
Autor(ka) práce: Michalcová, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Hábová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá nemovitostmi, možnostmi financování a oceňováním nemovitostí. Teoretická část je věnována přímému a nepřímému investování, základním pojmům souvisejících s nemovitostmi, dále stavebnímu spoření, hypotečnímu úvěru a jejich odlišnostem. V analytické části jsou nastíněny metody ocenění bytové jednotky a pozemku založené jak na tržním principu, tak i na cenovém předpisu. V závěru práce jsou pomocí korelační analýzy zkoumány vzájemné vztahy mezi makroekonomickými, mikroekonomickými faktory a cenami bytů v hlavním městě Praze, Jihomoravském kraji a kraji Ústeckém.
Klíčová slova: nemovitost; korelační analýza; ocenění bytové jednotky a pozemku; metody ocenění; financování nemovitosti
Název práce: Real estate as a form of investment, ways of financing and evaluation methods
Autor(ka) práce: Michalcová, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Hábová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with real estates and with methods of their financing and evaluation. Theoretical part is dedicated to direct and indirect investment, key terminology related to real estates and to the building loan, mortgage loan and their differences. Analytic part describes evaluation methods of residential unit and parcel based on both market principle and valuation prescription. Last part of the thesis analyzes mutual relations among macroeconomic and microeconomic factors, cost of the flats in the capital city of Prague, South Moravian Region and Usti nad Labem Region.
Klíčová slova: correlation analysis; evaluation of residential unit and parcel; evaluation methods; real estate; real estate financing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2013
Datum podání práce: 30. 8. 2013
Datum obhajoby: 12. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41714/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: